Strona główna

Serdecznie witam i pozdrawiam. Ta współczesna forma informacji i komunikacji ma nas wzajemnie zbliżać i napełniać ufnością, a droga nowej ewangelizacji ma prowadzić do spotkania z Miłującym, Żywym, Osobowym Bogiem.

Szczęść Boże

Ksiądz Proboszcz Jan Lesiński