Sakrament pojednania

Termin

 1. Codziennie pół godziny przed poranną i wieczorną Mszą św.
 2. W każdą sobotę od godz. 17.00
 3. W niedzielę 20 minut przed każdą Mszą św.
 4. Z okazji Pierwszego Piątku każdego miesiąca

  1. W czwartek od godz. 16.00 do 18.00
  2. W piątek od godz. 16.00 do 20.00


Sakrament pojednania...

 1. Sakrament pojednania i pokuty został ustanowiony bezpośrednio przez Chrystusa, który początkowo sam odpuszczał grzechy, a po zmartwychwstaniu ukazał się Apostołom i przekazał im władzę jednania w słowach: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". (J 20,22-23)

 2. Najważniejsze dokumenty kościelne regulujące formę sprawowania sakramentu pojednania:

  • Obrzędy Sakramentu Pokuty z roku 1978
  • Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983
  • Adhortacja Apostolska "Reconciliatio et paenitentia" Jana Pawła II z roku 1984
  • List Apostolski Jana Pawła II "Misericordia dei - o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty" z roku 2002
 3. Formy sprawowania sakramentu pojednania:

  • pojednanie jednego penitenta
  • pojednanie większej ilości penitentów wraz z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem - w części przygotowawczej podkreśla ta forma sprawowania sakramentu wymiar wspólnotowy, ale w szczytowym akcie przechodzi w formę pierwszą z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem
  • pojednanie wielu penitentów z ogólną spowiedzią i rozgrzeszeniem - tylko w przypadku niebezpieczeństwa śmierci oraz gdy kapłan przybywa do jakiejś wspólnoty kilka razy w roku i nie ma możliwości czasowych do spowiedzi indywidualnej
 4. Trzy wymiary pojednania dokonywane podczas sakramentu pokuty:

  • Pojednanie z Bogiem - każdy grzech rani Bożą Miłość
  • Pojednanie z sobą samym - każdy grzech wprowadza niepokój i rozdarcie w ludzkie serce
  • Pojednanie ze wspólnotą - każdy grzech (nawet najbardziej intymny, popełniony w największej samotności) wymierzony jest przeciw drugiemu człowiekowi przez to, że osłabia naszą zdolność do czynienia dobra
 5. Rola kapłana w sakramencie pojednania:

  • Narzędzie Boga w odpuszczaniu grzechów
  • Przedstawiciel wspólnoty, który w imieniu tejże wspólnoty wybacza przewinienia
 6. Sakrament pojednania jest indywidualnym, osobowym spotkaniem człowieka z Bogiem, wymaga odpowiedniej atmosfery, skupienia i powagi. Dlatego nie może odbywać się przez telefon, internet itp

 7. Warunki dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia - człowiek mający świadomość grzechu nazywa grzech po imieniu, określa liczbą popełnionych grzechów ciężkich, poszukuje przyczyn pojawienia się konkretnych grzechów
  • Żal za grzechy - żal powodowany miłością do Boga, która została zraniona przez grzech (żal doskonały) lub powodowana lękiem o swoje zbawienie (żal niedoskonały)
  • Mocne postanowienie poprawy - w pierwszej kolejności ma dotyczyć grzechów ciężkich, a później także powszednich
  • Szczera spowiedź - wyznanie grzechów bez świadomego zatajenia oraz "lukrowania" swoich grzechów
  • Zadośćuczynienie (pokuta) - praktyka religijna mająca przybliżać penitenta do nawrócenia. Takie grzechy jak kradzież czy publiczne zniesławienie wymagają konkretnej naprawy - zwrócenia skradzionych dóbr, jeśli to niemożliwe przekazania równowartości skradzionych dóbr na pomoc ubogim w przypadku kradzieży, a w przypadku zniesławienia - publicznych przeprosin